Sign up for support and funding to reach net zero

An initiative has been launched to help businesses across North Wales improve their digital and net zero capabilities.

With funding available for up to 175 businesses, The Green Digital Academy run by Busnes@LlandrilloMenai will provide mentoring and support to develop decarbonisation action plans. The programme also includes access to capital grants and is available to all sectors.

The project promises to help businesses owners meet growing consumer demand for environmentally friendly products and services, as well as increase profits through reduced production costs and efficiency.

Busnes@LlandrilloMenai is part of Grŵp Llandrillo Menai and provides training and support to businesses across the region.

The programme is open to businesses in the counties of Flintshire, Denbighshire, Conwy, Gwynedd and Ynys Môn.

For more information and to sign up:

Green Digital Academy | Busnes@LlandrilloMenai (gllm.ac.uk)

green.digital@gllm.ac.uk / 08445 460 460

 

Cyfle i gael cymorth a chyllid i gyrraedd sero net

Mae cynllun wedi'i lansio i helpu busnesau gogledd Cymru i gryfhau sgiliau digidol a chyrraedd targedau sero net.

Gyda chyllid ar gael ar gyfer hyd at 175 o fusnesau, bydd yr Academi Ddigidol Werdd sy'n cael ei rhedeg gan Busnes@LlandrilloMenai yn darparu mentora a chymorth i ddatblygu cynlluniau datgarboneiddio. Mae'r rhaglen hefyd yn cynnig arian grant ac ar gael i bob sector, gan gynnwys.

Nod y rhaglen yw helpu perchnogion busnes i ateb y galw cynyddol am gynnyrch a gwasanaethau sy'n ecogyfeillgar, yn ogystal â chynyddu elw trwy wella effeithlonrwydd.

Mae Busnes@LlandrilloMenai yn rhan o Grŵp Llandrillo Menai ac yn darparu hyfforddiant a chefnogaeth i fusnesau ar draws gogledd Cymru. Mae'r rhaglen ar agor i fusnesau yn Siroedd Fflint, Dinbych, Conwy, Gwynedd ac Môn.

Am wybodaeth bellach ac i gofrestru:
Academi Ddigidol Werdd | Busnes@LlandrilloMenai (gllm.ac.uk)
green.digital@gllm.ac.uk / 08445 460 460