ARID Workshop – Merthyr Tydfil

13 May
Monday 13th May 2013
10am – 1pm
Orbit Business Centre, Merthyr Tydfil
Free

WRAP Cymru are organising two free events for reprocessing and recycling businesses in Wales.

Small and medium businesses (SMEs) are invited to join the WRAP Cymru Business and Markets team to learn more about the new streamlined process for applying for ARID funding. (Applications for the funding will reopen very soon).

You’ll also get the chance to meet our new Business Account Managers and find out about other WRAP Cymru business support.

The events will run from 10:00 to 13:00 and are free to attend (including lunch). Dates and venues are as follows:
• Friday 17 May  – Orbit Business Centre, Merthyr Tydfil
• Thursday 23 May – Conwy Business Centre, Llandudno Junction

You can reserve your place by emailing: wendy.cleveland@wrap.org.uk

Please feel free to pass on the details to any contacts you think may be interested in attending.

For more information about the packages of support available visit the ARID Website.

——————————————————

Roeddwn am dynnu eich sylw at ddau ddigwyddiad am ddim ar gyfer busnesau ailbrosesu ac ailgylchu yng Nghymru, a drefnwyd gan WRAP Cymru.

Gwahoddir busnesau bach a chanolig i ymuno â thîm Busnes a Marchnadoedd WRAP Cymru i ddysgu mwy am y broses syml newydd ar gyfer gwneud cais am arian ARID. (Bydd cyfleoedd i wneud ceisiadau am arian yn ailagor yn fuan iawn).

Byddwch hefyd yn cael cyfle i gwrdd â’n Rheolwyr Cyfrifon Busnes newydd ac i ddysgu am gymorth busnes arall sydd gan WRAP Cymru.

Bydd y digwyddiadau’n cael eu cynnal rhwng 10:00 ac 13:00 ac maent am ddim (gan gynnwys cinio). Mae’r dyddiadau a’r lleoliadau isod:
• Dydd Gwener 17 Mai – Canolfan Arloesi’r Orbit, Merthyr Tydfil
• Dydd Iau 23 Mai – Canolfan Fusnes Conwy, Cyffordd Llandudno

Gallwch cadw lle wrth cysylltu a Bettina ar ebost wendy.cleveland@wrap.org.uk

Mae croeso i chi yrru’r manylion ymlaen at unrhyw un allai fod â diddordeb mewn mynychu yn eich tyb chi.

Rwy’n gobeithio’n fawr y gallwch ymuno â ni.

Am fwy o wybodaeth am y pecynnau cymorth sydd ar gael ewch i Wefan y ARID.