Positive Planning: Planning (Wales) Bill Introduced/Cynllunio Cadarnhaol: Cyflwyno'r Bil Cynllunio (Cymru)

The Minister for Natural Resources, Carl Sargeant AM introduced the Planning (Wales) Bill to the National Assembly for Wales.

9th October 2014

The Minister for Natural Resources, Carl Sargeant AM introduced the Planning (Wales) Bill to the National Assembly for Wales. The Bill is key to helping to deliver fairer, enabling and resilient planning services for the people and communities of Wales. 

This is the first of regular emails to keep you up to date with the progress of the Bill as it moves through the National Assembly for Wales’ legislative process.

Planning Bill Move

Heddiw, cyflwynodd y Gweinidog Cyfoeth Naturiol, Carl Sargeant AC y Bil Cynllunio (Cymru) i Gynulliad Cenedlaethol Cymru. Mae’r Bil yn allweddol i helpu darparu cyfleusterau cynllunio sy’n decach, sy’n galluogi, a sy’n gadarn ar gyfer pobl a chymunedau Cymru.

Dyma’r cyntaf o e-byst rheolaidd fydd yn rhoi’r diweddaraf ar gynnydd y Bil wrth iddo symud drwy broses ddeddfwriaethol Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Planning Bill Move